Ние внасяме топлина и уют във вашия дом. Доверете ни се и ще направим бита ви по-приятен и лек, а нашия град по-чисто и красиво място за живот за вас и вашите деца.

За нас

Балкангаз 2000 АД

Балкангаз 2000 АД е акционерно  дружество  с дългогодишна история в изграждане и управление на енергийната инфраструктура в региона .Компанията  е създадена през 2000 г. с участието на Община Ботевград и Булгаргаз ЕАД , с подкрепата на Холандското правителство . Към настоящия момент дружеството е изградило газоразпределителна мрежа с дължина 109 266м, състояща се от 5 020м стоманени газопроводи високо налягане (6 бар), 47 270м газопроводи от полиетилен висока плътност за високо налягане (6 бар) и 56 976м газопроводи от полиетилен висока плътност за ниско налягане (100 мбар) и поддържащи съоръжения: одориращи станции, система за катодна защита, ГРП 6/100мбар,линейни кранови възли , газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи над 4200 броя клиенти. Балкангаз 2000 АД е лицензираното газоразпределително дружества за територията на община Ботевград.С решение №И1-Л-179/13.12.2010 ДКЕВР удължава с 25 години срока на лицензиите за разпределение и снабдяване от краен снабдител. Балкангаз 2000АД гарантира сигурна доставка на природен газ на своите клиенти чрез висококачествена транспортна газова инфраструктура ,покриваща гр.Ботевград и вилна зона Зелин , селата Трудовец,  Врачеш, Скравена,  Новачене,  Литаково, Гурково, Рашково, Радотина , Боженица .

Актуално


Контакти

БАЛКАНГАЗ 2000 АД

Адрес: ул."Академик Стоян Романски" 2

Тел/факс: 0723 66007, 0723 60077

Е-mail: office@balkangaz2000.com

Отдел работа с клиенти: 

тел. 0878101856