Ние внасяме топлина и уют във вашия дом. Доверете ни се и ще направим бита ви по-приятен и лек, а нашия град по-чисто и красиво място за живот за вас и вашите деца.

Проект Документи

Тук са публикувани резултатите от проведеното обществено обсъждане на Общи условия на договорите и на Правила за работа с потребителите на „Балкангаз 2000“ АД.

По-долу може да изтеглите съответните документи.


Решение на Съвета на директорите 184 Kb (pdf) свали
Таблица – Приложение 1 701 Kb (pdf) свали
Протокол от общественото обсъждане – Приложение 2 419 Kb (pdf) свали
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ 229 Kb (pdf) свали
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ 216 Kb (pdf) свали
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 205 Kb (pdf) свали

Актуално


Контакти

БАЛКАНГАЗ 2000 АД

Адрес: ул."Академик Стоян Романски" 2

Тел/факс: 0723 66007, 0723 60077

Е-mail: office@balkangaz2000.com

Отдел работа с клиенти: 

тел. 0878101856