Ние внасяме топлина и уют във вашия дом. Доверете ни се и ще направим бита ви по-приятен и лек, а нашия град по-чисто и красиво място за живот за вас и вашите деца.

Природен газ

Предимства

Сигурност, комфорт, ефективност, достъпност - това са много от причините, заради които природният газ е предпочитан. Той е екологично чист, висококалоричен и напълно безопасен в бита. Използва се за отопление, производство на топла вода за битови нужди, готвене и за охлаждане в горещите летни месеци. Над 80% от жителите на Европа използват всекидневно природния газ в домакинствата си.
Добиван чрез дълбоки сондажи, природният газ, след като бива обработен, поема своя път към Вашите домове по дългите километри газопроводни магистрали от стомана и надежден полиетилен. В България природният газ се доставя от Русия, която притежава 70% от запасите на природен газ в света.
Природният газ не е пропан-бутан. Той съдържа 90% метан, няма  цвят и е по-лек от въздуха. Неговата калоричност е 8 000 кКал.
Предимствата му пред останалите горива са:
• по-евтин.
• 96% коефициент на полезно действие.
• директна доставка до мястото на потребление, независеща от атмосферните условия.
• 100% възможност за контрол на потреблението.
• екологично чист.

Отопление

За да може да се използва природен газ за отопление, потенциалният потребител трябва да инвестира в:
• изграждане на  връзка между газоразпределителната мрежа и Вашето домакинство.
• проектиране и изграждане на отоплителна инсталация (при липса на такава).
• проектиране и изграждане на вътрешна газова (и дворна при фамилни къщи) инсталация.
• закупуване и монтиране на котел, работещ с природен газ.
При по-малки жилища или когато се ползват една или две стаи, вместо котел могат да се използват газови конвектори. Това са отоплителни уреди, подобни на калориферите. Изгарянето на природния газ става вътре в тях и получената топлина чрез вентилатор се подава в помещението. За да се постигне пълен ефект, е желателно да се извърши и топлоизолация на жилището.

Подгряване на вода за битови нужди

Получаването на гореща вода за битови нужди може да стане по два начина:
•  чрез бойлер, работещ на природен газ.
• чрез двуконтурен  котел. Този тип котли подгряват едновременно вода както за отопление, така и за битови нужди.

Готвене на природен газ

За приготвяне на храна се използват газови печки или газови котлони и фурни за вграждане. Готварските уреди на природен газ се характеризират с висока енергийна ефективност. Газовите печки осигуряват мигновено затопляне, което намалява разходите. Готвенето с природен газ е независимо и сигурно. Вие може да готвите с природен газ дори
при прекъсване на електрическото захранване.

Сигурност

Транспортирането и употребата на природен газ са под непрестанно наблюдение. На основни звена по пътя на природния газ има автоматични регулатори и отсекатели, които при евентуален проблем, автоматично прекъсват веригата на газоподаване. Преди да стигне домакинствата, природния газ се подлага на одориране със специална съставка. Това изключва възможността да не го усетите. Връзката между газоразпределителната мрежа и Вашето домакинство е подземна и скрита.
На границата на Вашия имот, така че да има постоянен достъп до него, се поставя контролно табло. В него има регулатор на налягането, който го трансформира от високо към ниско и по този начин го прави безопасно, спирателна арматура, отсекатели, стабилизатори и разбира се, газовият разходомер. Газовият разходомер показва колко природен газ е изразходван и Вие можете да видите това във всеки момент от денонощието. Отчитането става прецизно и безпогрешно. За разлика от отчитането при други енергоизточници, на газовият разходомер не може да бъде повлияно чрез никаква външна намеса.

Не случайно наричат природния газ модерното гориво. Той е чист и екологичен, не отделя вредни емисии и дори озонира въздуха.

Актуално


Контакти

БАЛКАНГАЗ 2000 АД

Адрес: ул."Академик Стоян Романски" 2

Тел/факс: 0723 66007, 0723 60077

Е-mail: office@balkangaz2000.com

Отдел работа с клиенти: 

тел. 0878101856